Rừng nhiệt đới hiện là môi trường sống của hơn một nửa các loài động vật và thực vật trên trái đất. Tuy nhiên, các nhà khoa học dự đoán rằng, tác động kết hợp của biến đổi khí hậu và phá rừng có thể buộc chúng phải thích ứng, di chuyển đến nơi khác hoặc chết. Đến năm 2100, biến đổi khí hậu và hoạt động phá rừng có thể thay đổi 2/3 số rừng nhiệt đới tại khu vực Trung Mỹ và Nam Mỹ, 70% rừng nhiệt đới tại châu Phi. Riêng tại vùng châu thổ sông Amazon mức độ thay đổi của hệ sinh thái sẽ lên tới 80%.

Các nhà khoa học đã cho chạy thử những mô hình giả lập về sự thay đổi của các loài động vật, thực vật về mặt địa lý từ nay tới năm 2100. Kết quả cho thấy chỉ có từ 18 tới 45% tổng số động vật và thực vật trong các rừng nhiệt đới còn tồn tại tới năm 2100.

Với những vùng có nguy cơ chịu ảnh hưởng nặng nhất từ biến đổi khí hậu, các nhà chức trách địa phương nên tập trung vào việc giảm chặt phá rừng, qua đó giúp các loài sinh vật kịp thích nghi. Còn những nơi chịu ít ảnh hưởng từ biến đổi khí hậu có thể tập trung phục hồi rừng.

Quỳnh Anh (TH)