Hội đã xác định chỉ tiêu phấn đấu: Mỗi tổ chức Hội có một “công trình”, mỗi hội viên có ít nhất một “việc làm” tốt trong cuộc vận động này. Kết quả, đến nay đã có 112 công trình và hàng trăm việc làm tốt được thực hiện, như tu sửa nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ, xây dựng nhà văn hóa; làm đường, làm kênh mương; xây dựng các đoạn đường tự quản về an toàn giao thông; làm và sửa nhà dột nát; tặng sổ tiết kiệm cho CCB nghèo, các gia đình chính sách; khám bệnh cấp thuốc miễn phí, khuyến học, khuyến tài… Số tiền đóng góp cho các hoạt động này năm ít cũng 5 tỷ đồng, năm nhiều là năm 2009: 1.280 tỷ đồng, năm 2010: 709 triệu đồng, mà tiêu biểu là: Hội CCB huyện Yên Lạc, Hội CCB xã Vĩnh Thịnh, cá nhân có đồng chí Nguyễn Chí Nam, Hội CCB xã Đạo Đức, Bình Xuyên, được chọn đi dự Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ VIII; đã tổ chức chăn nuôi gà theo hướng công nghiệp, mỗi tháng thu lãi gần 100 triệu đồng, giúp đỡ 128 hộ cùng chăn nuôi về con giống, thức ăn, thuốc… số tiền hàng triệu đồng không lấy lãi…

Hội CCB tỉnh 4 năm qua, được tặng 1 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 2 cờ của UBND tỉnh, 1 cờ của T.Ư Hội và Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng nhất.

LÊ THỊ LAN