Hàng ngày, ông đạp chiếc xe đi khắp địa bàn phường, thăm hỏi, tâm tư trò chuyện với các hội viên NCT và CCB.
Hằng năm, ông tổ chức mừng thọ cho các cụ từ 80 tuổi trở lên; thường xuyên quan tâm giải quyết các quyền lợi chính sách cho NCT, làm tốt chế độ các cụ từ 85 tuổi trở lên được hưởng BHYT và tổ chức tham quan, du lịch cho các cụ. Đông thời vận động các nhà hảo tâm trợ cấp xe lăn cho các cụ tàn tật, khó khăn. Do vậy trong 2 nhiệm kì qua, hội NCT phường Đông Hưng Thuận luôn được công nhận là hội NCT xuất sắc của quận 12.
Đặc biệt trong 4 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ông đã gương mẫu tham gia tích cực. Nhiều lần ông dự thi kể chuyện về Bác Hồ ở phường và quận đều được giải cao. Đặc biệt năm 2008, ông được giải nhất do hộc CCB quận 12 tổ chức. Ngoài ra ông còn tìm hiểu về lịch sử truyền thống phường Đông Hưng Thuận từ 1975- 2007, đã xuất bản tháng 4/2010.

Công tác hội