Trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Hội CCB tỉnh Ninh Bình luôn là lực lượng nòng cốt, gương mẫu trên các lĩnh vực đời sống xã hội, là chỗ dựa tin cậy của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và nhân dân, nhất là cơ sở. Những năm qua, Hội đã động viên CCB nêu cao ý trí, nghị lực, tự lực, tự cường, giúp nhau nâng cao đời sống.

Hội đã khai thác, sử dụng, quản lý 250 tỷ đồng từ các nguồn vốn, tạo việc làm cho hàng ngàn lao động là CCB và con, em CCB. Số doanh nghiệp do CCB làm chủ biết kinh doanh giỏi ngày càng tăng ở cấp xã 3000 đồng chí, cấp huyện 705 đồng chí, cấp tỉnh 166 đồng chí và cấp trung ương 25 đồng chí. Trong đó có nhiều CCB là thương binh... Trong phong trào xóa nhà dột nát. Hội đã trực tiếp sữa chữa 31 nhà, làm mới 24 nhà, với số tiền trên 500 triệu đồng. Hằng năm, các cấp Hội từ tỉnh xuống đến cơ sở đều ký kết chương trình phối hợp hoạt động với đoàn thanh niên, 177 cơ sở Hội và 1725 chi hội đã tổ chức kết nghĩa.

Hội với Đoàn có nhiều hình thức hoạt động phong phú như giao lưu diễn đàn, tham quan truyền thống, thi tìm hiểu và kể chuyện chiến đấu. Hộị đã cử hàng trăm hội viên có khả năng làm đoàn viên danh dự ở các chi đoàn...

Công tác Hội - tuần 3