Nổi bật là các cấp Hội phối hợp với Mặt trận và đoàn thể thăm và tặng quà cho 28.630 gia đình chính sách, hộ nghèo, hội viên nghèo số tiền trị giá trên 6,281 tỉ đồng; riêng Hội các cấp đóng góp, thăm và tặng quà trong dịp tết cho 704 hội viên nghèo, già yếu, bệnh tật với số tiền 114,25 triệu đồng và 450kg gạo. Về các hoạt động khác Hội CCB toàn tỉnh đã đóng góp 3.087 ngày công và 50,476 triệu đồng tham gia làm các công trình phúc lợi trên địa phường, xã, thị trấn; sửa chữa, nâng cấp 40.027m đường giao thông nông thôn, bắc mới và nâng cấp 28 cây cầu, đặt 33 cống thoát nước, vớt rong cỏ, lục bình khai thông 60.145m kênh rạch; gia cố 2.700 đê bao ngăn lũ

Đi nói chuyện truyền thống, giao lưu văn hóa – văn nghệ, thể dục thể thao nhân ngày thành lập QĐNDVN, ngày thành lập Đảng được 153 cuộc, có 12,683 lượt đoàn viên thanh niên tham dự. Đặc biệt phối hợp cùng Đoàn thanh niên tổ chức 12 cuộc hành quân về nguồn thăm các di tích lịch sử. ...

Hội cơ sở, đã phối hợp vơi Đoàn thanh niên củng cố 26 BCH Đoàn và 119 Chi Đoàn ấp, khu phố.

Công tác Hội