Tiếp đến là tấm gương CCB Võ Quang Lê – Chủ tịch UBMTTQVN xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ, xung kích trên mọi lĩnh vực công tác, không ngại khó khăn gian khổ, không lánh nặng, tìm nhẹ, luôn chia sẻ với đồng đội, đồng chí lúc gian nan, vất vả.
Đồng chí Đinh Văn Hải – Phó Chủ tịch CCB xã Sơn Tinh, huyện Sơn Tây bằng tâm huyết và từng trải của mình, tích cực giáo dục thuyết phục học sinh chăm ngoan học giỏi xứng với lời dạy của Bác Hồ “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần thiết”. Thương binh CCB Bùi Xuân Hiệp – Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn tích cực tham gia công tác xã hội, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân chia sẻ giúp đỡ những người nghèo khổ vương lên ổn định cuộc sống. Và nhiều tấm gương khác nữa, kết quả đạt được của Hội CCB tỉnh Quảng Ngãi qua đợt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chính Minh mấy năm qua.

Công tác hội