Ông Hàm đã thay hội CCB xã đã mạnh dạn đứng ra tính chấp ngân hàng chính sách xã hội huyện số tiền hơn 4 tỷ đồng để cho hội viên vay với lãi xuất thấp phát triển kinh tế và con em CCB đi xuất khẩu lao động. Có tiền rồi, ông bám sát từng hộ gia đình hội viên hướng dẫn đầu tư sản xuất chăn nuôi và kinh doanh dịch vụ, và nhắc nhở, động viên mọi người không xâm tiêu, phải thu trả đúng thời hạn.
Song song với động viên, hướng dẫn hội viên mình làm giàu, ông Hàm còn gây dựng cho gia đình mình xưởng mộc. Do nắm bắt nhu cầu làm đồ nội thất gia đình ngày càng phát triển, ông học hỏi kinh nghiệm của các thợ giỏi lại tự mình thay đổi mẫu mã phù hợp với thị hiếu của khách hàng, vì vậy xưởng mộc nhà ông đông khách, giải quyết việc làm cho 3 – 5 lao động…

Công tác hội