Để cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” có hiệu quả, Thành hội tổ chức cho 11.985 lượt cán bộ hội viên học tập cùng với nhiều nội dung thiết thực gắn với nhiệm vụ của Hội, giúp mọi người nhận thức và thẳng thắn góp 4.910 ý kiến, phản ánh với cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Về giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ nhiều năm qua, Thành hội đã phối hợp với Đoàn Thanh niên triển khai 11.345 cuộc tuyên truyền tập trung, hành quân về nguồn, tham quan các khu di tích lịch sử, thăm vùng căn cứ kháng chiến, giao lưu tiếp lửa truyền thống thu hút 573.586 lượt đoàn viên thanh thiếu niên và hơn 5.000 lượt hội viên CCB tham gia.

Với nhiệm vụ góp phần xây dựng địa phương, Hội đã huy động hội viên làm 31.842m lộ đất và lộ bê tông; vét mương cống, thu gom rác và sửa chữa hàng chục trụ sở ấp, khóm, trường; đóng góp 47.500.000 đồng và 4.261 ngày công dựng nhà cho người nghèo, cất nhà đại đoàn kết, góp quỹ đền ơn đáp nghĩa được 168.722.000 đồng và hơn 86.000.000 đồng cho các Quỹ Khuyến học, Nạn nhân chất độc da cam, Cứu trợ đồng bào lũ lụt...

Công tác xoá đói giảm nghèo càng được Hội chú trọng. Tổng hợp các năm qua, Hội gây quỹ đạt 983.247.000 đồng trang trải cho 2.890 lượt hội viên nghèo vay làm kinh tế; tổ chức được 120 tổ hùn vốn; giúp nhau 4.597 ngày công đào ao, kênh mương nuôi cá; đóng góp xây 33 mộ đồng đội. Hội viên còn giúp nhau gạo-lúa-tiền-vàng-cây - con giống không tính lãi... Nhờ vậy toàn thành phố chỉ còn 0,7% số CCB nghèo...

Nguyễn Hiệp