Đây là động lực quan trọng góp phần xây dựng công ty sản xuất kinh doanh có hiệu quả và phát triển bền vững, xứng đáng là đoàn thể chính trị - xã hội, đại diện cho ý chí, quyền lợi của CCB, chỗ dựa tin cậy cho các cấp ủy đảng và chính quyền.

Phát huy bản chất truyền thống của “Bộ đội Cụ Hồ”, Hội CCB Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn đã quyết tâm đưa ra các chương trình, hành động cụ thể:

 • Về chính trị tư tưởng: Các nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, của Hội cấp trên, nhiệm vụ của công ty được hội rất quan tâm, triển khai kịp thời tới từng hội viên, tổ chức tốt các hoạt động nhân kỉ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2010. Hội đã ôn lại và khơi dậy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, động viên tinh thần thi đua lao động sản xuất, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có lập trường tư tưởng vững vàng ở mọi cương vị công tác, trân trọng và giữ gìn sự đoàn kết, tình đồng đội, hăng hái thi đua xây dựng đơn vị lao động giỏi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thường xuyên theo dõi, nắm vững tình hình tư tưởng của CCB, kịp thời phản ánh và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác tư tưởng.

Trong 5 năm qua, Hội CCB công ty đã mở được hai lớp tập huấn cho cán bộ hội với 256 lượt người tham gia. Đặc biệt, 100% số hội viên tham gia thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

 • Về xây dựng tổ chức: Duy trì thường xuyên chế độ sinh hoạt có nội dung chủ đề cụ thể và phong phú, phát huy dân chủ, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Sau các kỳ sinh hoạt rút kinh nghiệm, thực tế cho thấy chất lượng công tác hoạt động của Hội ngày càng cao.

Trong 5 năm qua đã kết nạp được 86 hội viên mới, 25 chi hội luôn đạt chi hội trong sạch vững mạnh, có 17 chi hội đạt chi hội trong sạch vững mạnh xuất sắc, 80% số gia đình đạt gia đình văn hóa. Không có gia đình hội viên yếu kém và vi phạm kỷ luật từ khiển trách trở lên.

 • Về xây dựng quỹ Hội: Hầu hết các chi hội đều có quỹ để hoạt động với số dư bình quân từ 100.000 - 200.000 đồng/hội viên. Sử dụng quỹ đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả.

Bên cạnh đó, Hội cũng đã góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở. Thực tế trong thời gian qua, các cấp Hội thể hiện rõ là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với hội viên; tham gia đóng góp nhiều ý kiến vào các văn kiện đại hội theo đúng nguyên tắc và sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân. Các chi hội đã thực hiện nghiêm túc, phát huy tốt về quy chế dân chủ ở cơ sở, đồng thời phối hợp với công đoàn, đoàn thanh niên thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy chế của công ty… Có 35 đồng chí được tín nhiệm bầu giữ các chức vụ chủ chốt của Đảng, chính quyền; 58 hội viên tham gia công tác đoàn thể từ tổ trưởng đến chủ tịch công đoàn.

Đồng thời, Hội cũng tham gia các chương trình kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo. Thể hiện bằng việc cho vay không lấy lãi 20 triệu đồng mỗi năm đối với các gia đình hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để phát triển kinh tế. Tổ chức 270 lượt thăm hỏi hội viên lúc khó khăn, hoạn nạn với 27 triệu đồng. Ngoài ra, Hội còn đóng góp với công ty làm công tác từ thiện, xóa nhà tranh dột nát, phụng dưỡng Mẹ VNAH, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa với số tiền 240 nghìn đồng/hội viên/năm. Hội còn tổ chức thăm và tặng quà các gia đình cựu chiến binh là thương binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở TP Thanh Hóa, thị xã Bỉm Sơn, huyện Nga Sơn mỗi suất quà 500 nghìn đồng. Thăm Làng Hữu Nghị ở Vân Canh - Hà Nội với tổng số tiền là 10 triệu đồng. Đóng góp với Hội CCB tỉnh Thanh Hóa, ủng hộ Hiệp hội CCB quốc gia Lào với số tiền 5 triệu đồng. Vận động cán bộ hội viên tự nguyện đóng góp để xây dựng 3 nhà “Nghĩa tình đồng đội” ở huyện Yên Định, thị xã Bỉm Sơn và huyện Nga Sơn với tổng số tiền là 45 triệu đồng.

Về công tác an ninh và quốc phòng toàn dân, hội cũng đặt ra các bước cụ thể:

 • Tuyên truyền nhắc nhở các hội viên thực hiện cam kết trong đơn vị, gia đình và người thân không có ai mắc các tệ nạn xã hội, nhất là nghiện hút, mua bán tàng trữ chất ma túy.

 • Xây dựng tiểu đoàn tự vệ công ty vững mạnh, huấn luyện tốt, sẵn sàng chiến đấu cao - được đánh giá là đơn vị dẫn đầu trong phong trào quân sự địa phương của tỉnh Thanh Hóa và Quân khu 4.

 • Xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, đoàn kết xây dựng khu dân cư an toàn. Riêng Hội đã có 100% số gia đình có nước sạch và nhà vệ sinh sạch sẽ.

Hội đã bỏ ra nhiều buổi để nói chuyện, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Giúp Đoàn Thanh niên xây dựng chương trình tuổi trẻ xung kích sáng tạo, tình nguyện với nhiều hoạt động thiết thực và bổ ích như: kèm cặp nâng cao tay nghề, xây dựng đạo đức, lối sống, tác phong công nghiệp cho thợ trẻ. Phân công các hội viên kèm cặp không để thanh niên vướng mắc các tệ nạn xã hội. Động viên thanh niên đi khám nghĩa vụ quân sự, phối hợp bồi dưỡng thanh niên ưu tú để làm nguồn bổ sung cho Đảng - 5 năm qua đã kết nạp được 95 đảng viên mới.

Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” và xây dựng Hội trong sạch vững mạnh của Hội CCB hàng năm đều có bình xét và khen thưởng kịp thời. Có bốn chi hội và bốn cá nhân được Chủ tịch Hội CCB tỉnh Thanh Hóa tặng bằng khen; một hội viên được Chủ tịch Hội CCB Việt Nam tặng bằng khen và nhiều phần thưởng khác do giám đốc công ty khen thưởng. Hội CCB công ty được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng bằng khen và đang đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng nhì.

Để có được những việc làm và thành tích như trên, Hội CCB công ty đã rút ra được những bài học kinh nghiệm cụ thể, như:

 • Các phong trào thi đua phải được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy đảng; được sự quan tâm của thủ trưởng đơn vị; phối hợp chặt chẽ giữa các đoàn thể chính trị - xã hội trong công ty.

 • Các phong trào thi đua phải có mục tiêu và nội dung rõ ràng; phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị của công ty; đơn vị, của Hội; phải xác định rõ nhiệm vụ của từng quý, năm và các chỉ tiêu thi đua, đồng thời phải tạo chuyển biến nhận thức trong nội bộ hội về công tác thi đua.

 • Để phong trào thi đua phát triển đúng hướng, sôi nổi và liên tục phải có sự năng động, sáng tạo, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức. Đồng thời phải thường xuyên sơ kết, tổng kết đánh giá phong trào, qua đó để lựa chọn những tập thể, cá nhân xuất sắc biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến. Tạo động lực, thúc đẩy động viên, thu hút tập hợp đông đảo các thế hệ CCB, CQN tham gia. Góp phần tích cực vào phong trào thi đua chung của Hội, của công ty.

Để giữ gìn, phát huy truyền thống, Hội đã đặt ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, như:

 1. Phấn đấu 100% số cán bộ hội viên quán triệt, nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 2. 100% số chi hội đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có 60% số chi hội đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc.

 3. 98% số hội viên CCB đạt hội viên gương mẫu, 95% số gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa.

 4. Không có hội viên vi phạm pháp lệnh dân số.

 5. Tích cực tham gia đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trong cộng đồng dân cư, không để các tệ nạn xâm nhập vào các gia đình hội viên.

 6. Duy trì chế độ sinh hoạt Hội; quỹ Hội thường xuyên có số dư đạt 200 nghìn đồng/ hội viên trở lên, sử dụng tiết kiệm, có mục đích.

 7. Phát động phong trào phát triển sáng kiến cải tiến hợp lý hóa sản xuất; hàng năm mỗi chi hội có từ 1- 2 sáng kiến trở lên; kết nạp hết các đối tượng có đủ tiêu chuẩn vào Hội.

 8. Phấn đấu mỗi chi hội có 1 mô hình CCB tự quản.

 9. Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng các công việc cụ thể; duy trì phong trào thi đua “CCB gương mẫu”; tích cực tham gia các cuộc vận động và phong trào thi đua của đơn vị, công ty phát động.

Với những nỗ lực và những kết quả đã dành được, nhất là những kinh nghiệm hun đúc từ thực tiễn, Ban chấp hành Hội CCB Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn đang không ngừng nâng cao hơn nữa về chất lượng, góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu mà công ty đề ra.

Trần Kim Tuyến