Sư đoàn 324, Quân khu 4 tập huấn cán bộ năm 2022.

Có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt nên ngay sau Lễ ra quân huấn luyện năm 2022 vào ngày 1-3, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đều tràn đầy khí thế thi đua sôi nổi tự tin và quyết tâm cao.

Bước vào năm huấn luyện mới, các cơ quan, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện cho các đối tượng, bảo đảm xoay vòng hợp lý để tổ chức huấn luyện các nội dung, phù hợp với điều kiện thao trường của từng cơ quan, đơn vị cũng như tình hình dịch và công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Từng đơn vị  xác định rõ những nội dung còn hạn chế để tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, khắc phục những khâu yếu, mặt yếu; lấy kết quả huấn luyện làm tiêu chí đánh giá chất lượng, kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ. Trên cơ sở kết quả huấn luyện của năm 2021, các cơ quan, đơn vị cũng đã xác định những giải pháp cụ thể, bám sát phương châm huấn luyện, vận dụng đúng đắn, sáng tạo quan điểm, nguyên tắc, các mối kết hợp, với quyết tâm cao nhất là nâng cao chất lượng huấn luyện mọi mặt.

Tại các đơn vị, ngay sau Lễ ra quân huấn luyện, công tác huấn luyện được triển khai khẩn trương, với mục tiêu đảm bảo chất lượng ngay từ những ngày đầu, tuần đầu. Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều - Phó Tư lệnh Quân khu 9 cho biết: “Tiếp tục thực hiện theo phương châm cơ bản thiết thực vững chắc, huấn luyện sát với địa bàn sát thực tế chiến đấu. Huấn luyện cho chiến sĩ nắm chắc các vũ khí trang bị trong biên chế. Khi đơn vị được biên chế các vũ khí mới, đã nhanh chóng nghiên cứu và tiếp cận, huấn luyện, để kịp thời nắm bắt và sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ”.

Đánh giá đúng vai trò của công tác huấn luyện trong việc nâng cao khả năng tác chiến và làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật của bộ đội nên các cơ quan, đơn vị đều có sự chuẩn bị chu đáo; cán bộ, chiến sĩ toàn quân đều hứng khởi tự tin, có quyết tâm cao khi bước vào mùa huấn luyện mới. Trao đổi về một số nội dung trọng tâm công tác huấn luyện của đơn vị, Đại tá Lưu Quyết Thắng - Chính ủy Sư đoàn 324, Quân khu 4, khẳng định: “Chúng tôi tập trung vào hai nội dung chính để đột phá, đó là nâng cao chất lượng huấn luyện và nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật. Nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, được xem là chìa khóa, là then chốt của mọi vấn đề để nâng cao chất lượng huấn luyện đơn vị”.

Mục tiêu cụ thể, chỉ tiêu rõ ràng, có tính khả thi cao, cùng với sự chung sức đồng lòng nhất trí, bước vào năm huấn luyện mới, toàn quân quyết tâm thực hiện tốt những giao ước thi đua, xây dựng đơn vị huấn luyện giỏi. Bên cạnh đó, thực hiện tốt các phong trào thi đua đột kích trong công tác huấn luyện và trong tháng ba - Tháng Thanh niên với các nội dung cụ thể sát thực như: Luyện giỏi, rèn nghiêm ra quân quyết thắng; luyện giỏi, rèn nghiêm tư tưởng vững vàng, sẵn sàng chiến đấu cao; huấn luyện giỏi, an toàn, làm chủ chính quy hiện đại. Đại tá Đinh Trung Kiên - Chính ủy Lữ đoàn 144, Bộ Tổng tham mưu cho biết: “Năm 2022, Lữ đoàn tiếp tục tập trung huấn luyện nâng cao nghiệp vụ canh gác, bảo vệ, sẵn sàng chiến đấu; nội dung huấn luyện bộ binh cơ giới, trinh sát và huấn luyện lực lượng đặc nhiệm của Lữ đoàn”.

Bên cạnh việc tổ chức tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, các đơn vị phát huy nội lực, đầu tư làm mới, sửa chữa mô hình học cụ đồ dùng, huấn luyện thao trường, bãi tập, phát huy sức sáng tạo của bộ đội, đẩy mạnh nghiên cứu sáng kiến cải tiến để ứng dụng vào huấn luyện giảng dạy. Thông qua các hội thao, hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình trang thiết bị huấn luyện, vừa tạo không khí thi đua sôi nổi, vừa góp phần nâng cao hiệu quả huấn luyện.

Thực hiện chủ đề năm 2022: “Năm triển khai kế hoạch điều chỉnh lực lượng”, trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, việc điều chỉnh lực lượng nhằm mục tiêu xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của toàn quân. Do vậy, ngay trong tuần đầu của năm huấn luyện mới, các đơn vị đều triển khai nhiều biện pháp quyết liệt để nâng cao trình độ huấn luyện khả năng sẵn sàng chiến đấu; cùng với triển khai xây dựng kế hoạch, điều chỉnh lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh, đây chính là nền tảng quan trọng để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Quân đội hiện đại.

Nguyễn Pháp