CCB Nguyễn Tấn Hưởng nghèo lắm, anh được Hội CCB xã Bưng Riềng làm dự án cho anh vay 20.000.000 đồng để có vốn đầu tư.
Anh chị lấy ngắn nuôi dài, như nuôi heo nái, heo thịt, các cây ngắn ngày và cũng chính từ đồng vốn đó ăn dè, hà tiện cho nên chỉ 5 năm sau đã làm nên sự nghiệp, với của ăn của để, thoát được nghèo, mà còn có 700 cây cao su đang cạo mủ năm thứ 2; 300 trụ thanh long đang thu hoạch; 600 trụ mới trồng; 150 trụ tiêu và 2 mẫu mì, quân bình mỗi năm thu về trên 200 triệu đồng. Nhờ đó anh đã lo cho các con ăn học tới nơi, tới chốn: Cháu đầu đang học đại học TP Hồ Chí Minh, 1 đang học cấp III, 1 cấp II và 1 đang học mẫu giáo…
VŨ ĐÌNH