Hội CCB xã Thái Đào (Lạng Giang – Bắc Giang) có 49 hội viên, sinh hoạt ở 14 chi hội. Những năm qua nơi đây đã phát động phong trào thi đua phấn đấu thi mười triệu đồng/ một hộ/ một năm để từng bước làm giàu. Hưởng ứng phong trào. Nhiều hội viên CCB đã năng động, sáng tạo, mạnh dạn thực hiện nhiều mô hình kinh tế phù hợp nên đã có số thu cao và trở nên khá giả. Giờ đây, trên 70% CCB có kinh tế ổn định, có thu nhập khá do tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa. Rồi bán cho thị trường là TP Bắc Giang với nhiều nhà máy, xí nghiệp công nghiệp, nên mức tiêu thụ rất lớn. Hơn 25% do có vốn đầu tư, mở các dịch vụ, mua máy, mở cửa hàng sản xuất và bán nông cụ.... nên thu nhập rất cao

Công tác Hội