Phó chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình

Giám đốc Công ty cổ phần T&B

Địa chỉ: Xã Khánh Hồng, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Điện thoại: 0912648174

Doanh nhân CCB Phạm Thị Cúc nhận thu mua và tiêu thụ đặc sản các vùng miền, đặc biệt là dược liệu để nâng cao sức khỏe và đời sống cho cộng đồng, ưu tiên nông sản do CCB trong cả nước nuôi trồng, sản xuất.

Các doanh nghiệp CCB muốn đăng thông tin về kêu gọi đầu tư, giới thiệu sản phẩm, liên kết sản xuất trên Báo CCB Việt Nam, xin gửi tới địa chỉ email: ketnoiccb@gmail.com; liên hệ số điện thoại: 0368303616.