Ngày 8-5, tại Hà Nội, Nhà máy A34, Cục Kỹ thuật PK-KQ tổ chức mít tinh hưởng ứng “Tháng hành động về an toàn - vệ sinh lao động năm 2019”. Đây là đơn vị tổ chức làm điểm để rút kinh nghiệm trong toàn Quân chủng.

Thực hiện Tháng hành động về an toàn - vệ sinh lao động năm 2019, Nhà máy phát động phong trào thi đua với chủ đề “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”. Nội dung tập trung vào thực hiện tốt “2 nhất, 3 không”: Bảo đảm quân số khỏe cao nhất, hoàn thành tiến độ sản xuất và chất lượng sản phẩm tốt nhất, không có vụ việc tai nạn trong lao động và các hoạt động khác không có người lao động mắc bệnh nghề nghiệp, không để xảy ra cháy nổ.

Sau Lễ mít tinh, lực lượng Nhà máy A34, Kho K312, Sư đoàn 371 và Cảnh sát PCCC T.P Hà Nội tổ chức thao diễn công tác chữa cháy (ảnh).

Trung Thành