Ở Thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh không mấy ai không biết CCB Nguyễn Văn Sắc. Với chiếc xe đạp cà tàng và bi đông nước bên mình, ông đã đi làm hàng trăm cây số, đến trại giống Lương Đình Của, về Trường ĐHNN I và nhiều nơi khác học hỏi, rút kinh nghiệm về trồng cây. Đến nay, sau gần hai mươi năm cải tạo gần 500m2 vườn tạp, ông đã cung cấp cho thị trường trong vùng hàng vạn cây giống các loại. Từ đu đủ ngoại, đến cam, chanh, quýt, bưởi, vải, nhãn, hồng, soài, na, ổi... và cả các loại cây bóng mát, lấy gỗ, giống hoa, cây cảnh. Có thể nói, hầu hết các cơ quan, xí nghiệp, trường học, trang trại trong vùng, đều có cây do ông cung cấp.

Năm 2001, CCB Nguyễn Văn Sắc được Chủ tịch UBND thị trấn Thứa tin cậy trao cho trọng trách xây dựng Hội sinh vật cảnh địa phương. Được tín nhiệm bầu vào chi hội trưởng từ khóa đầu, ông Sắc đã không quản ngại khó khăn, chăm lo xây dựng phong trào.

Đến nay, chi hội sinh vật cảnh thôn Đông Hương đã có tới 50 hội viên, nhiều người như các ông Nguyễn Minh Quốc, Lê Văn Hiển... đã có vườn cây, sân cảnh trị giá hàng trăm triệu đồng, góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Công tác Hội