Với trọng trách khá nặng nề, Nguyễn Thành Đăng đã chủ động tham mưu cho Đảng Ủy – UBND xã chỉ đạo kịp thời nhiều việc làm có ích cho xã hội như: tu sửa cầu – đường nông thôn, vệ sinh môi trường, phòng chống thiên tai – dịch bệnh, cất nhà tình bạn, tổ chức tặng quà, khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho dân nghèo, trồng cây xanh phòng hộ trên các cụm – tuyến dân cư… Nổi bật là việc thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tham gia tốt các hội thao, hội nghị do huyện và tỉnh tổ chức. Hằng năm, xã Phú Cường đều thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu trên giao về công tác tuyển quân lên đường nhập ngũ; xử lý nghiêm những thanh niên chống lệnh và quân nhân đào bỏ ngũ; thường xuyên tổ chức tuần tra ngăn chặn và bắt giữ nhiều đối tượng gây rối an ninh trật tự giao cho cơ quan chức năng xứ lý; góp phần giữ vững ổn định an ninh xã hội ở địa phương. Những năm qua, BCH quân sự xã phối hợp với Xã đoàn tham gia cất tặng 15 căn nhà tình nghĩa – tình thương – tình bạn, sửa chữa 4 cây cầu nông thôn, thăm – tặng quà thường xuyên các gia đình chính sách… đặc biệt là phát huy cao vai trò của lực lượng dân quân tự vệ trong công tác phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai… Chỉ trong một thời gian ngắn, người chỉ huy trưởng Nguyễn Thành Đăng đã cùng đồng đội của mình phấn đấu đưa một trung bình, trở thành một trong những xã vững mạnh của huyện Tam Nông. Ông Phùng Công Thanh – Chủ tịch UBND xã Phú Cường nhận xét: “Đ/c Nguyễn Thành Đăng có bản lĩnh chính trị vững vàng. Trong hoạt động quân sự quốc phòng ở địa phương, đ/c rất tích cực, chịu khó, có nhiều đóng góp trong vực dậy phong trào quân sự quốc phòng ở đây !!!”

CP