17 năm CCB Đoàn Tuấn Chúc (ở thôn Hữu Chung, xã Tận Phong, huyện Ninh Giang, Hải Dương) được nhân dân tín nhiệm bầu làm trưởng thôn, một thôn có tới 600 hộ với 2500 khẩu, đời sống chính là sản xuất nông nghiệp, đời sống còn nghèo, nhà tạm, nhà tranh tre chiếm tới 30% đường làng ngõ xóm lầy lội. Đến nay vậy mà thôn đã xây dựng được nhà văn hóa khang trang, với 150 chỗ ngồi, 100% đường làng ngõ xóm được bê tông hóa, một số tuyến đường đồng cũng được đổ bê tông rộng 2,5m, xây 4 trạm bơm và 2000m kênh mương được kiên cố hóa phục vụ cho sản xuất, rồi khôi phục lại ngôi chù vơi số tiền cho dân đóng góp gần 200 triệu đồng phục vụ dời sống tâm linh của bà con. Đời sống nhân dân trong thôn thu nhập bình quân đầu người từ 300.000 đến 400.000 đồng đã khá toàn thôn không còn nhà tạm, nhà tranh tre, tỷ lệ hộ giàu tăng, tỷ lệ hộ nghèo từ 27% giảm xuống còn 12%, các hoạt động văn hóa – thể thao, phát triển, An ninh Chính trị được giữ vững và ổn định. Sau 8 năm kiên trì và liên tục phấn đấu, năm 2009 làng Hữu Chung được UBND huyện công nhận là làng văn hóa.

Bộ mặt làng Hữu Chung được khang trang, văn minh làng được ấm no hạnh phúc như hôm nay, có một phần đóng góp không nhỏ của người CCB trưởng thôn Đoàn Tuấn Chúc. Vừa qua ông lại được nhận là bầu trưởng thôn nhiệm ký 2010-2012 với số phiếu tín nhiệm cao

Công tác Hội