Đại đức Thạch Cường cùng phật tử sửa chữa đường.

Đại đức Thạch Cường - sư trụ trì chùa Bodhiculàman (chùa Ấp Sóc), vận động tăng ni, phật tử đóng góp ngày công làm đường giao thông nông thôn với chiều ngang 2m và dài hơn 1.000m, xây dựng 2 cây cầu bê tông ở ấp Sóc, xã Huyền Hội, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng (chưa kể ngày công lao động), hội viên CCB cùng bà con phật tử không quản ngại thời thiết oi bức của mùa khô hạn, quyết tâm hoàn thành tuyến đường.

Đại đức Thạch Cường chia sẻ: Thời gian qua, ngoài việc chăm lo cho phật tử, chư tăng và bổn đạo tu hành theo đạo pháp, nhà chùa còn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy đảng, chính quyền tham gia thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trên tinh thần sống tốt đời, đẹp đạo, vun trồng cho Nghĩa đồng bào, nhất là phong trào xây dựng xã nông thôn mới. Từ đó, đã giúp cho Ban quản trị chùa và các phật tử càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ðảng, cùng nhau xây dựng cơ sở thờ tự, tôn giáo, tín ngưỡng văn minh, xóm, ấp văn hóa tiêu biểu, người dân an tâm sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội.

Qua cuộc tiếp xúc, trò chuyện với các vị sư sãi, cán bộ Hội CCB, người có uy tín trong cộng đồng và bà con địa phương tuy rất ngắn, nhưng để lại trong tôi nhiều ấn tượng đẹp từ những việc làm có ý nghĩa thiết thực, góp phần tích cực cùng chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

                                              Phạm Hoàng Trần