Cán bộ Hội CCB huyện Đồng Xuân phối hợp tuyên truyền thực hiện công tác giảm nghèo đến người dân vùng đồng bào DTTS.

Huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên có 288 hội viên CCB người đồng bào các dân tộc Ê Đê, Ba Na, Chăm... Những năm qua, nhờ làm tốt công tác dân vận mà đời sống người dân nơi này ngày càng khởi sắc, góp phần giảm nghèo ở địa phương.

Việc về cơ sở sinh hoạt đã giúp lãnh đạo hội sâu sát với hội viên và người dân. Qua đó tuyên truyền, vận động hội viên, người dân phát triển kinh tế, ngăn chặn các hoạt động tuyên truyền, phát triển đạo Tin Lành trái pháp luật vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS); không tin, không nghe theo những luận điệu xuyên tạc, kích động của kẻ xấu; không gây rối trật tự xã hội. Những khó khăn, vướng mắc của bà con trong cuộc sống được lãnh đạo hội động viên kịp thời. Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Hội đề xuất lãnh đạo các cấp có giải pháp giúp đỡ, hỗ trợ phù hợp.

Đến nay, các hủ tục lạc hậu trong đời sống cũng dần được xóa bỏ. Những phong tục, tập quán tốt đẹp, nhất là việc gìn giữ, phát triển không gian văn hóa cồng chiêng được bảo tồn, lưu giữ để xây dựng buôn làng vững mạnh, bình yên. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, hội đã cùng với các ban ngành, đoàn thể vận động đồng bào hiến đất làm nhà sinh hoạt cộng đồng, xây trường mẫu giáo, làm đường bê tông...

Thực hiện các quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị về giám sát, phản biện xã hội, Hội CCB huyện đã phối hợp MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội tổ chức giám sát 6 đợt liên quan đến các chế độ chính sách, việc thực hiện các chương trình, dự án ở vùng đồng bào DTTS; gặp mặt già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong đồng bào để trao đổi tâm tư, nguyện vọng và đề xuất, xây dựng, bổ sung quy ước, hương ước của xã, thôn, xây dựng đời sống văn hóa tiến bộ, văn minh phù hợp với từng địa phương, cơ sở.

Nhằm xây dựng, củng cố tổ chức đội ngũ cán bộ dân vận, đổi mới phương thức công tác dân vận ở vùng đồng bào DTTS, các cấp Hội CCB phân công các thành viên trong ban thường vụ, thường trực phụ trách công tác dân vận. Chủ tịch Hội ở các xã có đồng bào DTTS được cơ cấu vào cấp ủy.

Nhiều năm nay, các cấp Hội CCB đã phối hợp các ngành chức năng tổ chức 6 lớp tập huấn về chuyển giao khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi cho 240 lượt hội viên CCB là bà con DTTS tham gia; vận động các nguồn tài trợ, cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, của hội để xây mới, sửa chữa 35 nhà với tổng số tiền trên 1,2 tỉ đồng.

Công tác xóa đói, giảm nghèo chuyển biến rõ nét, tỉ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào DTTS giảm bình quân từ 3-5%/năm. Công tác chăm sóc sức khỏe được quan tâm, cơ bản đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân vùng đồng bào DTTS; đời sống vật chất, tinh thần bà con nhân dân ngày càng được cải thiện.

Bằng uy tín và tinh thần trách nhiệm, cán bộ, hội viên CCB đã có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm, vươn lên giảm nghèo bền vững. Đồng thời, Hội cũng là chỗ dựa tinh thần của người dân, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền, góp phần bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở.

Hà Anh