Kể từ ngày thành lập đến nay, qua 20 năm xây dựng và phát triển, CCB Thái Bình từ số lượng lúc ban đầu chỉ có trên 12 ngàn hội viên sinh hoạt ở 286 tổ chức cơ sở Hội, nay đã thu hút hầu hết các thế hệ CCB tham gia với trên 88 ngàn hội viên, sinh hoạt tại 450 tổ chức cơ sở Hội. Bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” là nhân tố chính trị, tinh thần của CCB, là mục đích và động lực hoạt động của Hội. Tiềm năng của CCB là rất phong phú và đa dạng, bởi vì tiềm năng đó đã được hình thành, tích luỹ trong quá trình học tập rèn luyện, chiến đấu công tác... Đặc biệt là “tiềm năng” chính trị được thể hiện ở ý chí, ở nhận thức chính trị, ở công tác tổ chức và vận động quần chúng. Bản chất truyền thống và tiềm năng của các CCB càng được phát huy trong tổ chức Hội, đó là “mái ấm”, là “chất keo” dính bền vững giữa các thế hệ CCB và giữa hội viên CCB với tổ chức Hội CCB Thái Bình, với lực lượng hội viên đông đảo, lại tham gia hoạt động trên mọi lĩnh vực, trong đó nhiều hội viên giữ các cương vị chủ chốt trong cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở. Tại Đại hội Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ qua có 1.490 hội viên tham gia cấp uỷ khoá mới, đạt tỷ lệ 37% tham gia, BCH huyện, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc là 122 đồng chí, chiếm 28,5% cấp uỷ Đảng cùng cấp; nhiều hội viên là những doanh nhân, chủ doanh nghiệp, chủ trang trại, gia trại... vì vậy, CCB có cơ sở và điều kiện phát huy và có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhân ngày truyền thống quân đội, CCB tỉnh Thái Bình chúng tôi nguyện phát huy cao phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” nêu cao trách nhiệm và ý thức chính trị đã xác định cùng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng, xây dựng quê hương giầu đẹp, vững bước trên con đường đổi mới của toàn Đảng, toàn dân...

VŨ ĐỨC NGHĨA (Phó chủ tịch Thường trực Hội CCB tỉnh)