Giờ đây, trong tổng số 45 hội viên, có 21 hội viên có mức sống từ khá trở lên, số hội viên có mức sống trung binh là 24, không có hội viên ở diện nghèo”. Chi hội còn kết hợp chặt chẽ với Công an phường và các cấp chính quyền làm tốt công tác bảo vệ trật tự trị an, phòng chống tệ nạn xã hội. Trong thực hiện các chương trình hoạt động, có nhiều hội viên đạt thành tích xuất sắc.

Với những thành tích đã có, Chi hội Tân An luôn được Hội CCB thị xã Phú Thọ khen ngợi

Công tác hội