6 tháng đầu năm, thành tích nổi bật của Hội CCB huyện Nghi Lộc, Nghệ An là tham gia xây dựng phong trào an ninh nông thôn. Toàn huyện hội đã thành lập được 476 tổ hòa giải với 787 CCB tham gia và 412 tổ An ninh với 699 CCB nhờ vậy, đã góp phần giữ vững được an ninh chính trị trên địa bàn. Hội thường xuyên phối hợp với cơ quan Quân sự, Công an, Đoàn thanh niên tổ chức học tập Luật nghĩa vụ quân sự cho các đối tượng trẻ tuổi, vận động thanh niên lên đường nhập ngũ bảo đảm số lượng và chất lượng, đồng thời tích cực tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm và các tệ nạn khác có hiệu quả. Ngoài ra, phong trào làm kinh tế xóa đói giảm nghèo, xây dựng làng văn hóa, đóng góp tiền , công sức xây dựng cơ sở hạ tầng trạm, trường, đường, kênh, mương thủy lợi, đài tưởng niệm liệt sỹ…ở các địa phương Hội luôn là nòng cốt. Đến nay, toàn hội huyện đã đóng góp được 435 triệu đồng vào các quỹ; và 6 tháng đầu năm 2011 đã phối hợp với Bộ Quốc phòng và Hội CCB tỉnh xây dựng được 6 nhà mới cho 6 hội viên đang ở nhà dột nát.

Công tác Hội