Các đại biểu chủ trì Hội thảo.

Sáng 22-4, tại Hà Nội, Cục Tuyên Huấn Tổng cục Chính trị phối hợp với Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức họp báo giới thiệu Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng “Hướng Đông Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử”. Đến dự có đông đảo các cơ quan báo chí Trung ương, Quân đội và Hà Nội.

Đây là Hội thảo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khẳng định và làm rõ sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng suốt của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc Việt Nam giành thắng lợi hoàn toàn; quyết tâm cao độ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trên cả hai miền Nam - Bắc trong trận quyết chiến chiến lược cuối cùng - Chiến dịch Hồ Chí Minh; vai trò, vị trí của hướng tiến công Đông Nam Sài Gòn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong chiến dịch Hồ Chí Minh; đánh giá thắng lợi và đúc rút bài học kinh nghiệm, bài học lịch sử; vận dụng, phát huy giá trị của những bài học quý vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay… Qua hội thảo cũng rút ra những bài học, kinh nghiệm lịch sử vận dụng vào phát triển lý luận quân sự Việt Nam hiện đại; tuyên truyền khơi dậy và bồi dưỡng tinh thần yêu nước của quân, dân cả nước…

Hội thảo sẽ khai mạc hồi 8 giờ ngày 28-4-2021, tại Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai, với sự tham gia của hơn 300 đại biểu, gồm nhiều nhân chứng lịch sử.

Tin, ảnh: Nhật Huy