Đoàn lãnh đạo tham dự và chủ trì Hội nghị

Ngày 1-10-2020 Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác giai đoạn 2015-2020. Dự và cùng chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Đạo - Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Ủy viên HĐQT Ngân hàng CSXH.

Thực hiện Nghị định số 78/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, Ngân hàng CSXH thực hiện phương thức ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác thông qua các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng tăng, với 18 chương trình tín dụng ủy thác.

Đến ngày 31-8-2020, tổng dư nợ Chương trình tín dụng thực hiện theo phương thức ủy thác là 220.545 tỷ đồng (chiếm 99,56%/tổng dư nợ của Ngân hàng CSXH), tăng so với năm 2014 là 90.491 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng hằng năm đạt 11,8%, với gần 6,5 triệu tổ viên còn dư nợ, thông qua 173.712 Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV). Trong đó, dư nợ ủy thác thông qua Hội Liên hiệp phụ nữ chiếm 38,8%, Hội Nông dân 30,6%, Hội CCB Việt Nam 16,7%, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 13,9%.

Việc thực hiện ủy thác một số nội dung công việc cho các tổ chức chính trị - xã hội đã góp phần tích cực nâng cao chất lượng tín dụng, như nợ quá hạn giảm dần từ 4,5% khi nhận bàn giao (năm 2002), năm 2014 xuống còn 0,38% và đến ngày 31-8-2020 còn 0,25%; thu hồi nợ đến hạn đạt 94%, tăng 23% so với ngày 31-12-2014; thu lãi tăng đều qua từng năm, đảm bảo thu đúng, thu đủ, giảm thiểu lãi tồn đọng…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Lam - Phó trưởng Ban Dân vận T.Ư ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Ngân hàng CSXH cùng các tổ chức chính trị - xã hội đã phối hợp trong việc đưa tín dụng chính sách đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách trong thời gian qua.

Phó trưởng Ban Dân vận T.Ư nhấn mạnh: Thời gian tới, tín dụng chính sách tiếp tục được khẳng định là công cụ kinh tế hữu hiệu của Nhà nước trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều nhanh, bền vững, góp phần thực hiện thành công các chương trình Mục tiêu quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Đồng chí Nguyễn Lam đề nghị: Ngân hàng CSXH và các tổ chức chương trình - xã hội cần tập trung triển khai 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị 40/CT-TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; đồng thời nhân rộng các mô hình vay vốn điển hình, hiệu quả - nhất là tại các vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số…

Ông Dương Quyết Thắng - Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH khẳng định: Hoạt động ủy thác cho vay thông qua các tổ chức chương trình - xã hội là một kênh dẫn vốn quan trọng để tín dụng chính sách xã hội đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác nhanh chóng, thuận lợi và hiệu quả.

Vũ Ngọc Bình - Ủy viên Thường vụ - Trưởng ban Kinh tế Hội CCB Việt Nam