Mến tặng thương binh Trịnh Xuân Lâm - Công ty may Tiên Sơn

Những cánh đồng lăn lóc tuổi thơ anh

Vạt áo nhuốm bùn, chân trần tới lớp

Đất chiêm trũng đầy giông bão chớp

Anh bơi tìm con chữ giữa chơi vơi.

Cái đêm đạn bom Mỹ đầy trời

Làng cháy đỏ xám màu tang tóc

Ôm các em thơ, vai gầy mẹ khóc

Gió từ dòng sông xõa trắng con đường.

Đơn vị hành quân thẳng hướng chiến trường

Những trận đánh máu tràn qua chân pháo

Đồng đội hy sinh không một lời trăng trối

Cánh rừng chiều lả tả lá rơi...

Giải phóng rồi đất nước reo vui

Thương đồng đội không còn về gặp mẹ

Thương vầng trăng xanh mãi thời trai trẻ

Có ai ngồi khóc giữa trời xanh.

Đất nước đi qua khói lửa chiến tranh

Vết thương buốt, cánh đồng trở gió

Thương các con chợ chiều đơm đó

Thương mẹ đồng đội mình ngóng vợi cơn mưa.

Khoác chiếc ba lô, đứt bữa sớm trưa

Nhảy tàu vào Nam ra Bắc

Xuôi ngược dòng sông,

lên rừng xuống biển

Ai đi tìm no ấm bình yên...

Bốn lăm năm cùng đất nước đi lên

Đưa con tàu Ngành May băng qua mùa giông bão

Anh người lính thương binh lái con tàu ấy

Đất quê nghèo tỏa sáng một Tiên Sơn.

Trần Ngọc Hưng