Đến dự cuộc giao ban cụm thi đua 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng (Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng) tại TP Phủ Lý sáng ngày 21-10-2009 mà thấy lo lo. Nhiều Tỉnh, Thành hội báo cáo, nhiều ý kiến thảo luận, nhiều đại biểu khách mời phát biểu thì hẳn sẽ mất nhiều thời gian. Thế nhưng thực tế lại ngược hẳn điều tôi nghĩ.

Mặc dù cuộc họp có nhiều nội dung: Báo cáo công tác thi đua, trao đổi kinh nghiệm, bình xét khen thưởng, kiến nghị các vấn đề trong thực hiện chính sách chế độ, nhiều khách mời quan trọng sẽ phát biểu (đại diện Tỉnh uỷ Hà Nam, Quân khu 3, Thường trực Hội CCB Việt Nam…) bầu cụm phó, rút kinh nghiệm các cuộc giao ban trước… nhưng chỉ diễn ra trong vòng hơn 3 giờ (từ 8h đến 11h) mà kết quả rất tốt đẹp.

Có 4 điều mà tôi tâm huyết. Một là cụm trưởng Lê Ngọc Oa điều khiển linh hoạt, nghiêm túc nhưng vẫn thoải mái, nói ngắn, cụ thể từng nội dung, vấn đề cần trao đổi. Hai là, các Tỉnh, Thành hội không đọc báo cáo dài dòng mà chỉ đi sâu vào từng vấn đề nổi bật, nói rõ nguyên nhân và đánh giá kết quả. Chẳng hạn như Hải Phòng nói về các biện pháp giúp CCB xoá nhà dột nát và làm kinh tế thoát nghèo; Nam Định với việc tri ân đồng đội và thực hiện chính sách cho người bị nhiễm chất độc da cam; Hà Nam đi sâu phân tích những bất cập khi thực hiện Nghị định 142 của Chính phủ… Ba là, đại biểu khách mời phát biểu đi thẳng vào các vấn đề của cụm thi đua, không khách sáo, hình thức. Bốn là, các ý kiến thảo luận rất thẳng thắn, dân chủ, nêu nhiều kiến nghị cụ thể, rõ ràng…

Đã từng đi dự một số cuộc giao ban cụm thi đua, thấy một số cuộc còn hình thức, mất nhiều thời gian. Vậy nên cụm thi đua 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng tổ chức giao ban ngắn mà hiệu quả, rất nên thông tin để rút kinh nghiệm học tập.

Trần Nhung