Là địa phương có Vườn quốc gia Tràm Chim nổi tiếng, nhưng số vụ việc người dân vào rừng trái phép để khai thác cá, mật ong, động vật hoang dã và cháy rừng xảy ra liên tục nên huyện Tam Nông, Đồng Tháp luôn xác định nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) là công tác quan trọng, thường xuyên trong việc bảo vệ rừng. Hàng năm, huyện và Hạt kiểm lâm, Vườn quốc gia Tràm Chim thường tổ chức triển khai củng cố, kiện toàn lại ban chỉ huy, các đội, tổ PCCCR, khảo sát tại các vùng trọng điểm dễ phát sinh cháy để có kế hoạch phòng ngừa, bảo vệ. Công tác tuyên truyền, vận động, huyện luôn chú trọng, riêng năm 2009 đã mở 36 lớp cho trên 3.600 lượt người dự, trong đó có 16 lớp trong trường học với hơn 2.000 học sinh; phối hợp kiểm tra định kỳ các đơn vị quản lý rừng để kịp thời chỉnh đốn những thiếu xót nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác chung;

Các tổ, đội chủ động tuần tra, canh gác, tổ chức làm vệ sinh vật liệu cháy ở các khu vực rừng phòng hộ và rừng sản xuất, chủ động đốt cỏ được trên 400ha, bảo vệ, phòng ngừa trên 7.000 ha rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất trong 9 tháng đầu năm đã giảm 10 vụ cháy rừng so với năm 2008. Bắt giữ, giáo dục 47 vụ nhân dân vào rừng trái phép để bắt cá, lấy mật ong, săn bắn động vật hoang dã. Những biện pháp tích cực đã hạn chế thấp nhất xảy ra cháy rừng và không để cháy lan trên diện rộng.

An Hà