Thực tế đã có những chi hội, phân hội tổ chức Lễ kết nạp hội viên khá bài bản, chuẩn bị kỹ càng cả về nội dung và hình thức, nên hội viên mới thấy được vinh dự tự hào. Có chi hội tổ chức Lễ kết nạp xong còn tổ chức liên hoan ‘nhẹ” nước trà và bánh kẹo, hội viên cũ, mới ngồi nhấm nháp trò chuyện thân tình tạo nên bầu không khí hiểu biết nhau.

Tuy nhiên ở nhiều nơi tình trạng tổ chức kết nạp hội viên qua loa, đơn giản còn khá nhiều, người chủ trì thiếu chuẩn bị chu đáo về các mặt, do vậy còn lúng túng, bị động từ việc điều khiển chương trình đến đọc quyết định dẫn tới buổi lễ thiếu sự nghiêm trang cần thiết.

Tôi nghĩ Lễ kết nạp hội viên là một kỷ niệm đẹp, mang ý nghĩa lớn với cuộc đời một CCB. Để tổ chức một buổi lễ kết nạp có tác dụng giáo dục đối với hội viên, thiết nghĩ các cấp Hội nên đề ra một chương trình thống nhất từ đầu đến cuối, ngắn gọn mà thiết thực, có vậy mới động viên được hội viên luôn luôn phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, chính quyền và nhân dân giao phó, xứng đáng là lực lượng tin cậy trong hệ thống các tổ chức chính trị - xã hội của chế độ ta.

NGUYỄN CÔNG CƯƠNG