Trong buổi họp báo sau phiên bế mạc AIPA -31 sáng 24/9, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch AIPA -31 cho biết, trong chương trình làm việc, các đại biểu đã bàn nhiều vấn đề trong không khí thẳng thắn, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau.

Tất cả những vấn đề nêu trong phiên họp toàn thể Đại hội đồng cũng như phiên họp của các Ủy ban đều được thảo luận và đạt được đồng thuận cao.

Các nước thành viên AIPA đã ra 22 nghị quyết trên các lĩnh vực và toàn bộ chương trình nghị sự dự kiến đều được bàn bạc, thống nhất với tinh thần trách nhiệm cao. Thông cáo chung của AIPA-31 cũng được ký thông qua tại phiên bế mạc sáng nay.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, âm hưởng chủ đạo của Đại hội đồng là tiếng nói đoàn kết, hữu nghị, hợp tác vì một cộng đồng ASEAN phát triển ngày càng thịnh vượng.

Trên tinh thần đó, các đại biểu nhất trí cần tăng cường vai trò của AIPA và sự phối hợp giữa ASEAN và AIPA, tăng cường đưa Hiến chương và các nghị quyết của AIPA đến với từng người dân trong khu vực.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá cao vai trò của các nhà báo trong việc thông tin các hoạt động của AIPA và kêu gọi các nhà báo tích cực hơn nữa trong việc tuyên truyền về AIPA.

AIPA-31 cũng đã công nhận Quốc hội Ấn Độ là quan sát viên của AIPA đồng thời khẳng định sự coi trọng của các nước thành viên của AIPA đối với vai trò của Ấn Độ trong khu vực.

Tại phiên bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch AIPA-31, đã chuyển giao chức Chủ tịch AIPA cho Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin. Campuchia sẽ tổ chức AIPA lần thứ 32 từ 18-24/9/2011.

Để thúc đẩy thành công của AIPA -31, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin cho biết, Campuchia sẽ theo dõi việc thực hiện những nghị quyết đã được thông qua tại Hà Nội, đồng thời sẽ tập trung vào việc thúc đẩy vai trò của AIPA và mối quan hệ giữa AIPA và ASEAN.

Chí Đức