Tuy nhiên, những năm qua, các loại tội phạm, HIV/AIDS, ma tuý, mại dâm đã len lỏi về các địa bàn, một số phần tử xấu lợi dụng chính sách đất đai, dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước để kích động khiếu kiện đông người, ảnh hưởng đến đại đoàn kết dân tộc và an ninh xã hội địa phương. Phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, những năm qua, Hội CCB tỉnh Ninh Thuận đã tham gia tích cực vào công tác bảo vệ an ninh chính trị và trật tự xã hội địa bàn, trong công tác phòng chống tôi phạm, HIV/AIDS và tệ nạn ma tuý, mại dâm. Những bài học kinh nghiệm của Hội CCB tỉnh Ninh Thuận trong công tác này là:

Thứ nhất, Hội luôn quán triệt cho tất cả hội viên và các cấp Hội góp phần cùng toàn dân làm tốt công tác phòng chống tội phạm. Trên cơ sở các văn bản, nghị quyết, các kế hoạch phối hợp hành động của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và ngành chức năng, Hội CCB tỉnh cũng như Hội CCB 7 huyện và thành phố trong tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc họp chuyên đề và trong các cuộc họp giao ban thường xuyên để phổ biến sâu rộng đến tất cả 81 Hội cơ sở và 370 chi hội trong toàn tỉnh với hơn 6.000 hội viên tham gia tích cực vào phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống các loại tội phạm. Trong các buổi sinh hoạt Hội cũng như trong các cuộc họp chuyên đề, nội dung hội viên CCB và con em trong gia đình chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không mắc vào các tệ nạn HIV/AIDS và tệ nạn ma tuý, mại dâm, từ đó góp phần giữ vững an ninh chính trị và xã hội địa phương luôn là nội dung chính để bàn thảo và trở thành tiêu chuẩn phấn đấu của mỗi hội viên CCB trong tỉnh.

Thứ hai, Hội đã phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền và ngành công an, động viên hội viên tham gia tích cực vào công tác bảo vệ vững chắc trật tự, an toàn xã hội ở địa phương, kịp thời xử lý các vụ việc xảy ra. Thường trực và Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm Tỉnh hội thường xuyên chỉ đạo các Hội cơ sở thành lập các tổ, đội tuần tra canh gác, phối hợp cùng công an, quân sự, Đoàn thanh niên xã, phường, tổ dân phố, CLB CQN tăng cường công tác tuyên truyền và đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương mình. Hội viên CCB ở các cấp Hội trong tỉnh đã phối hợp tuần tra 3.623 lượt với các lực lượng chức năng, vận động xây dựng 279 tổ bảo vệ nhân dân ở các xã, phường. Cán bộ, hội viên CCB trong tỉnh đã tham gia hoà giải thành 1.272 vụ mâu thuẫn nội bộ nhân dân, giải quyết 7 điểm nóng, trong đó có 6 điểm khiếu kiện đông người về tranh chấp đất đai, đền bù giải toả ở xã Thanh Hải (huyện Ninh Hải), xã Phước Nam (huyện Ninh Phước), xã Phước Dinh (huyện Thuận Nam); gây mất đoàn kết nội bộ nhân dân giữa dân tộc Kinh và dân tộc Chăm ở xã Phước Hải, Phước Hậu và Phước Thái (huyện Ninh Phước); đặc biệt là vụ truyền đạo trái pháp luật ở xã Phước Bình vùng cao huyện Bác Ái… Trong việc tham gia bảo vệ trật tự xã hội, các hội viên CCB trong tỉnh đã tham gia bắt 25 vụ trộm xe máy, 28 vụ trộm xe đạp, 1.161 vụ trộm tài sản khác của nhân dân, 20 vụ cướp giật, 45 vụ băng nhóm đánh nhau, 17 vụ cờ bạc, bắt 9 vụ đốt pháo, xoá 5 tụ điểm mại dâm… Cán bộ, hội viên CCB trong tỉnh cũng tích cực giúp đỡ giáo dục 575 thanh niên hư hỏng, đến nay đã có 415 cháu tiến bộ và hoàn lương…

Thật khó có thể kể hết những thành tích của các cấp Hội cũng như hội viên CCB tỉnh Ninh Thuận trong công tác này. Những kết quả to lớn của cán bộ, hội viên CCB trong tỉnh đã được các cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân tin cậy, đánh giá cao; T.Ư Hội CCB Việt Nam và UBND tỉnh tặng nhiều bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng chống tội phạm.

Vân Anh