Cả 17/17 hội cơ sở đạt TSVM, trong đó có 7 hội cơ sở đạt TSVM xuất sắc; 118/122 chi hội đạt TSVM; 98% hội viên đạt danh hiệu gương mẫu và 97% gia đình hội viên đạt danh hiệu “gia đình văn hóa”. Phong trào xóa nghèo, làm giàu chính đáng sôi động. Hội viên vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội và các Ngân hàng khác trên 7 tỷ đồng để phát triển kinh tế gia đình, nên số hộ nghèo chỉ còn 0,3%, hộ khá và giàu trên 655. 7 hội cơ sở thành lập CLB kinh tế với gần 100 hội viên làm kinh tế giỏi tham gia. Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” vẫn là động lực mạnh để hội viên phấn chấn giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” mà suy nghĩ, hành động cao đẹp, hữu ích. Phong trào xây dựng quỹ hội được đẩy mạnh, số đông chi hội có nguồn quỹ từ 200 đến 300 triệu đồng để sử dụng đúng mục đích, thiết thực... Năm 2011 này, trên 4600 hội viên tiếp tục đăng ký thi đua làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách cụ thể, thiết thực ở ngay trong gia đình mình, chi hội mình để bừng nở thêm nhiều việc “làm hay, làm đẹp” trong năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Công tác Hội