Hầu như anh đánh chuột cả 30 ngày/tháng. Trung bình mỗi ngày đêm, anh đánh được 4 tới 5kg chuột, tương đương với 40 - 50 con. Ước tính từ đầu năm 2001 đến nay, mỗi tháng anh đánh được khoảng trên dưới 1.000 con chuột, góp phần tích cực làm giảm thiệt hại đáng kể cho nhân dân quê hương anh. Số chuột này anh dùng vào việc chăn nuôi từ 8 - 10 con lợn. Bà con tò mò hỏi anh về cách diệt chuột, anh kể cứ vào đầu giờ các buổi chiều hằng ngày, anh đi đặt từ 60 - 80 cái bẫy chuột ở những nơi chuột thường đi lại. Khoảng 8 giờ tối anh đi thu chuột lần 1; sáng sớm hôm sau anh thu chuột lần 2. Sản phẩm chuột dùng không hết, anh bán cho bà con chăn nuôi lợn với giá 6.000 đến 7.000 đồng/1kg. Việc làm của anh đã và đang góp phần xây dựng và phát triển nghề mới ở quê hương: Nghề đánh chuột để chăn nuôi lợn! Kinh nghiệm đánh chuột bằng bẫy bán nguyệt của anh đang được nhiều bà con học tập, áp dụng. Kiện tướng diệt chuột Trần Văn Gia còn mô hình VACR 1,5 mẫu, trong đó cấy lúa 7 sào, xen vào đó là cây ăn quả; đàn lợn nhà anh nhờ có nhiều chuột làm thức ăn, nên chúng sinh đàn đẻ đống rất nhanh.

Nguyễn Cảnh