Thương binh, CCB Nguyễn Kim Trận ở thông Cầu Đào, xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình (Bắc Ninh). Ghi sâu lời dạy của Bác Hồ “thương binh tàn nhưng không phế”, nên mặc dù thương tật, nên từ quay về địa phương, anh vẫn tham gia nhiều công tác xã hội: Chi hội Trưởng CCB, phó bí thư chi bộ... Ở cương vị nào anh cũng tiên phong, gương mẫu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm 1993, khi địa phương có chủ trương chuyển đổi ruộng sang nuôi trồng thủy sản, anh cùng gia đình mạnh dạn nhận đấu thầu hơn 1 mẫu ruộng trũng ven sông Ngụ; thiếu vốn, anh vay vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Gia Bình để đầu tư đào ao, mua con giống, thức ăn chăn nuôi thủy sản, gia cầm...

Hiện nay, trang trại của gia đình anh có 3 ao: 1 ao nuôi các giống, 1 ao nuôi cá thương phẩm, 1 ao nuôi cá cảnh gồm: cá vàng, cá chép Nhật...

Công tác Hội