Thông tư 15 đưa ra với nhiều điểm sửa đổi làm giảm thủ tục hành chính cho người dân, từ khâu lập hồ sơ học lái xe cho đến khâu xin cấp, đổi giấy phép lái xe.

Với hồ sơ học lái xe, người học làm đơn, có giấy chứng nhận sức khỏe, rồi nộp tại Tổng cục Đường bộ hoặc Sở Giao thông Vận tải tỉnh thành để được cấp giấy phép lái xe, không cần có thêm xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương như trước đây. Trường hợp giấy phép lái xe hết thời hạn sử dụng, người đổi chỉ cần nộp hồ sơ gồm đơn đề nghị đổi, bản sao giấy phép lái xe hết hạn, mà không phải nộp thêm bộ hồ sơ gốc như trước đây.

Ngoài ra, thông tư mới cũng nới rộng thời gian cho người có giấy phép lái xe hết hạn sử dụng được đổi giấy phép mới. Theo đó, người có giấy phép lái xe quá hạn từ 3 tháng đến dưới một năm sẽ phải sát hạch lại lý thuyết (trước đây thời gian chỉ 1-6 tháng). Nếu giấy phép quá hạn từ một năm trở lên phải dự sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành để xin cấp lại giấy phép lái xe mới.

Trường hợp mất giấy phép lái xe mà giấy này còn thời hạn sử dụng hoặc quá hạn dưới 3 tháng và còn hồ sơ gốc, không bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ thì sau một tháng kể từ ngày nộp hồ sơ sẽ được cấp lại. Nếu giấy phép quá thời hạn sử dụng từ 3 tháng đến dưới một năm và còn hồ sơ gốc thì sau 2 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ, sẽ được dự sát hạch lại lý thuyết để cấp lại giấy phép.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/5.

Quỳnh Anh (TH)