Sau khi rời quân ngũ, chị Nguyễn Thị Bậc chuyển ngành và làm công nhân nhà máy dệt Vĩnh Phú và sinh sống tại khu 5, phường Nông Trang, thành phố Việt Trì. Năm 1991, tuy vẫn là công nhân, chị vẫn được chi bộ động viên làm chi hội trưởng phụ nữ khu phố này. Liên tục từ đó đến nay, đã 20 năm, chị bền bỉ đóng góp công sức xây dựng chi hội phát triển vững mạnh. Thành tích nổi bật của chị Nguyễn Thị Bậc là trách nhiệm, nhiệt tình và gương mẫu. Trước đây, phụ nữ khu 5, phần đông là công nhân nhà máy dệt Vĩnh Phú ngày 8 tiếng chị em đi ca trong nhà máy, thời gian còn lại phải tranh thủ làm việc khác (chạy chợ, làm dịch vụ...) để có thêm thu nhập đảm bảo cuộc sống gia đình, nên việc vận động chị em đi làm, vận động góp tiền xây dựng quỹ, và hướng dẫn chị em vay tiền ở các ngân hàng để có vốn sản xuất. Chị đầu tư nhiều công sức vận động hỗ trợ tiền, vật tư, ngày công để giúp những chị em có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức thăm hỏi động viên kịp thời các gia đình chị em lúc vui, khi buồn. Những việc làm rất bình thường, nhưng đã thuyết phục lôi cuốn nhiều chị em vào hội kể cả một chị em chưa nghỉ hưu. Do vậy, chị hội từ hơn 10 chị em, nay phát triển hơn 130 chị em, là một chi hội vững mạnh phường Nông Trang.

Do có sự đóng góp không nhỏ với công tác phụ nữ và các cuộc vận động ở khu phố, CCB Nguyễn Thị Bậc Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam tặng thưởng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phụ nữ và được phường, thành phố tặng nhiều phần thưởng khác.

Công tác Hội