Chiến khu Đá Bàn thuộc xã Ninh Sơn, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hoà là căn cứ địa của hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Chính nơi đây đã một thời “Rừng che bộ đội, rừng vây quân thù”, giúp quân và dân tỉnh Khánh Hoà bảo toàn được lực lượng và lập nên những chiến công vang dội, góp phần vào cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và làm nên chiến thắng lịch sử trong mùa Xuân năm 1975. Chính ở nơi này, biết bao nhiêu đồng đội, đồng chí đã vĩnh viễn nằm lại.

Xác định được tầm quan trọng lịch sử đó, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hoà đã cho xây dựng tại đây một Đài tưởng niệm để ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ, đồng thời nhắc nhở các thế hệ biết được đây là một vùng chiến khu cách mạng đã từng lập nên những chiến công hiển hách, xin đừng quên quá khứ.

Vậy mà nay Đài tưởng niệm đó không ai chăm sóc, để cây rừng phủ kín không có lối vào (xem ảnh)

Mong Hội CCB cơ sở đề đạt với cơ quan chủ quản chỉnh trang, phát dọn cây rừng để người dân, những đồng chí đồng đội và thế hệ trẻ khi tìm về thăm lại chiến khu xưa, khỏi phải buồn khi thấy cảnh này.

Võ Hoàng Nam