Hội CCB phường Bạch Đằng Hạ Long, Quảng Ninh, với 328 hội viên, trong đó có trên 30% hội viên là sĩ quan cấp úy, cấp tá. Thực hiện phong trào: Toàn dânđoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Hội thường xuyên quan hệ chặt chẽ với các khu phố, Hội đồng giáo xứ Hồng Gai để tuyên truyền đường lối chủ trương chính sách của Đảng và luật pháp Nhà nước, nhất là chính sách tôn giáo, chính sách tự do tín ngưỡng cho bào con giáo dân. Hội CCB chủ động đề xuất và đi đầu trong các phong trào ủng hộ khu phố Nhà thờ, làm trên 800m đường dân sinh ủng hộ 8 tấn xi măng cho khu phố Nhà thờ làm nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng. Những nỗi buồn của bà con xóm phố đều được các hội viên CCB đến chia sẻ. Với những kết quả trên đây, Hội CCB phường Bạch Đằng đã để lại tình cảm tốt đẹp và lòng tin yêu của bà con giáo dân với Đảng, chính quyền và Hội CCB.

Công tác hội