15 năm lính trung đoàn 175, sư đoàn 5,Quân khu 7 ( mặt trận 479) chiến đấu ở Campuchia  năm 1993, CCB Trần Anh Sơn trở về trong mình mang căn bệnh sốt rét. Anh trở về xóm 4 Hương Long, Hương Khê, Hà Tĩnh và được địa phương quan tâm cấp cho 13.000 m2 đất không thu tiền.

Trên mảnh đất ấy anh đã dày công canh tác trồng bưởi Phúc Trạch, da xanh, nhãn, ổi và  cây lấy gỗ , đào 3000 m2 hồ thả cá.

Đến nay đã có kết quả thật mĩ mãn, trừ các chi phí mỗi năm thu 1 tỷ đồng.

Bằng kinh nghiệm anh đang giúp các hộ nghèo kinh nghiệm trồng cây lâu năm, góp phần nhỏ hỗ trợ các đồng đội cùng đơn vị. Mô hình trang trại kết hợp đang phát huy thế mạnh tại vùng đất này mà CCB Trần Anh Sơn là điển hình.

                      Hồng Thái