Sinh ra và lớn lên ở thôn Chương Lộc, xã Chương Dương , Thường Tín , Hà Nội, học hết lớp 12 năm 1979, xung phong vào bộ đội, 2 năm sau được kết nạp Đảng, năm 1984 phục viên về quê hương và lần lượt được giao các nhiệm vụ Bí thư Đoàn xã, Phó chủ tịch, Chủ tịch UBND xã, năm 2005 được bầu làm Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ (2005-2010), năm 2006 được Đại hội Huyện Đảng bộ, được bầu vào Ban chấp hành Huyện ủy, ở cương vị công tác nào, Lê Đức Anh cũng làm tròn nhiệm vụ. Vừa làm vừa học,anh tốt nghiệp Đại học kinh tế năm 1996, hiện đang theo học trường Đại học Luật.

Từ năm 2005 là Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch H ĐND xã, anh luôn gần gũi tâm sự và xin ý kiến Đảng viên trong Đảng bộ và nhân dân. Bất cứ ai có việc hiếu, hỷ, gặp hoạn nạn, anh đều đến thăm hỏi và thường xuyên ra đồng giúp bà con công việc gieo trồng, góp ý cách làm ăn, luôn quan tâm tới việc xóa đói giảm nghèo của địa phương. Lãnh đạo một xã thuần nông, anh vận động bà con phát triển nghề phụ, nay đã có 300 hộ làm nghề thêu, 350 hộ làm mộc, nề và 70 người đi lao động nước ngoài. Về làm ruộng chuyển đổi hơn 100 mẫu tập trung lập trang, trại VAC, nhờ vậy thu nhập của địa phương mỗi ngày một tăng! Lê Đức Anh còn vận động bà con xa quê ủng hộ quê hương hàng tỷ đồng để xây dựng đường, trường, trạm, có người ủng hộ tới 500 triệu đồng xây nhà mẫu giáo và làm đường làng. Những năm làm Bí thư Đảng ủy xã, Đảng bộ của anh năm nào cũng đạt trong sạch vững mạnh.

Công tác Hội