Cơ sở của CCB Đỗ Cao Tuyển, thôn Cổ Dũng 2, xã Đông La, huyện Đông Hưng tạo việc làm cho 20 lao động với thu nhập từ 6 - 9 triệu đồng/người/tháng.

Những năm qua, Hội CCB tỉnh Thái Bình chủ động phối hợp với Ngân hàng CSXH chỉ đạo các Hội cơ sở thường xuyên củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động tiết kiệm và vay vốn để sản xuất, kinh doanh. Những đồng vốn tuy nhỏ nhưng đã giúp các CCB phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Điển hình, CCB Nguyễn Ngọc Quý, thôn An Nhân Bình, xã Bắc Hải, huyện Tiền Hải, vay 50 triệu đồng từ chương trình giải quyết việc làm của Ngân hàng CSXH qua Tổ tiết kiệm và vay vốn để kinh doanh vật tư nông nghiệp, vật liệu xây dựng, mở cơ sở sản xuất gạch không nung và phát triển chăn nuôi, không chỉ nâng cao chất lượng cuộc sống cho gia đình mà còn tạo việc làm cho 6 lao động với thu nhập 200.000 đồng/người/ngày.

Ông Quý chia sẻ: Chính sách rất đúng, hợp lòng dân. Tôi mong muốn được vay với hạn mức cao hơn, lãi suất thấp hơn để có điều kiện mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập cho gia đình.

Thương binh Đoàn Xuân Tú, thôn Tam Đồng, xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải có trang trại nuôi ếch với quy mô 1.000 con từ 50 triệu đồng vốn vay giải quyết việc làm của Ngân hàng CSXH. Ông Tú cho biết: Được sự tạo điều kiện của Hội CCB xã Vũ Lăng, tôi được vay vốn của Ngân hàng với thủ tục vay rất nhanh chóng, từ đó gia đình tôi có điều kiện phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống.

Ông Đoàn Văn Thế, hội viên CCB thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà chia sẻ: “Nguồn vốn vay ưu đãi hơn 30 triệu đồng của Ngân hàng CSXH do Hội CCB nhận ủy thác giúp gia đình tôi có điều kiện đầu tư sản xuất. Đến nay, mô hình trang trại của gia đình tôi đã mang lại thu nhập bình quân khoảng gần 100 triệu đồng/năm. Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất”.

Đồng chí  Nguyễn Văn Hán - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Thái Bình cho biết: Để nguồn vốn vay được sử dụng hiệu quả, đúng mục đích và đúng đối tượng thụ hưởng, các cấp Hội CCB - nhất là cấp cơ sở phải phối hợp có hiệu quả với cán bộ LĐTBXH, các thôn và tổ dân phố nắm chắc đối tượng, tham mưu cho Ban giảm nghèo cùng cấp chỉ đạo, rà soát chặt chẽ việc bình xét trước khi vay. Hội CCB tỉnh còn chỉ đạo các cấp Hội gắn việc kiểm tra, giám sát công tác Hội với kiểm tra, giám sát hoạt động vay vốn; đôn đốc các khoản vay đến hạn. Chính vì thế, tỷ lệ nợ quá hạn do Hội CCB quản lý giảm dần qua từng năm, đến nay chỉ còn 481 triệu đồng, giảm 6 triệu đồng so với thời điểm 31-12-2018, chiếm tỷ lệ 0,11% dư nợ do Hội CCB quản lý.

Trong giai đoạn 2014-2019, nguồn vốn Ngân hàng CSXH đã giúp hàng vạn hội viên CCB có điều kiện phát triển kinh tế gia đình. Số hộ CCB nghèo giảm nhanh từ 1,39% xuống còn 0,67%; hộ cận nghèo 1,28% xuống còn 0,95% ; có trên 98% hộ CCB có mức sống từ trung bình trở lên. Học sinh, sinh viên là con, em hội viên CCB có điều kiện học hành tốt hơn.

      Vũ Dương Công