4 năm qua, Huyện hội tổ chức 41 hội nghị đóng góp ý kiến và tọa đàm cho hàng nghìn lượt cán bộ đương nhiệm tham gia với lãnh đạo Đảng, chính quyền và động viên nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ. Do đó, tại Đại hội Đảng bộ cơ sở xã, thị trấn nhiệm kỳ 2015-2020, hội viên đương nhiệm chiếm gần 66% số Bí thư, Phó bí thư và Thường trực Đảng ủy; 61% số cấp ủy chi bộ. Đây là lực lượng nòng cốt của Hội, góp phần tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng ở địa phương.
Đề cao trách nhiệm trong phong trào xây dựng nông thôn mới, Hội gắn thi đua “CCB gương mẫu” với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cụ thể hóa bằng mô hình “Mỗi tổ chức một công trình, mỗi hội viên nhiều việc tốt”, từ đó xuất hiện hàng trăm tập thể, hàng nghìn cá nhân điển hình tiên tiến học tập làm theo Bác. Khắc phục mọi khó khăn, Huyện hội hoàn thành được 17 công trình, trong đó có 11 công trình làm đường giao thông nông thôn, 4 công trình xây dựng nhà văn hóa... Hội viên gương mẫu tham gia hơn 40.000 ngày công, ủng hộ và đóng góp gần 20 triệu đồng; tự nguyện hiến gần 300m2 đất đi đầu trong nhân dân... Nhiều tập thể và cá nhân có những làm việc tốt, như Hội CCB xã Yên Phương ủng hộ 5,3 triệu đồng, Liên Châu 2,5 triệu đồng, hội viên Nguyễn Xuân Đỗ ủng hộ 330 triệu đồng và hàng trăm hội viên ủng hộ từ 1 đến 200 triệu đồng. Đi đầu trong công tác hiến đất là hội viên Nguyễn Duy Mý (xã Trung Nguyên) với 430m2 đất canh tác, Nguyễn Văn Hấu (xã Tam Hồng) 120m2 đất thổ cư... Hội viên xây dựng Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” được 643 triệu đồng hỗ trợ làm mới và sửa chữa nhà ở cho 18 hội viên nghèo; Tham gia giám sát 141 công trình dân sinh, đảm nhận 72 tuyến đường CCB tự quản “Xanh, sạch, đẹp, an toàn”, với tổng chiều dài 26km. Huyện hội khảo sát 100% gia đình hội viên, phấn đấu đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Các cấp Hội phối hợp với Đoàn Thanh niên phát động Phong trào “Tuổi trẻ học tập và làm theo Bác”, tổ chức hơn 200 buổi giáo dục truyền thống cách mạng cho hơn 90 nhìn lượt thanh thiếu niên; 50 buổi giáo dục pháp luật và quốc phòng cho 8.000 lượt thanh niên và DQTV; bồi dưỡng 150 đoàn viên ưu tú giới thiệu chi bộ kết nạp Đảng. Các cơ sở tuyên truyền, vận động 1.200 thanh niên nhập ngũ, tặng quà 74 triệu đồng; cảm hóa giáo dục 55 đối tượng yếu kém tiến bộ. Nhiều hội viên CCB thực sự là những tấm gương cho lớp trẻ học tập.
Bài và ảnh:Phạm Văn Đê