Là một trong những nội dung tiêu chí phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, giai đoạn 2019-2024 vừa được Hội CCB Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long phát động, thống nhất thông qua ngày 10-7-2019.

Bên cạnh, Hội còn phát động 100% tổ chức Hội cơ sở và hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cơ quan, đơn vị văn hóa; 100% hội viên đạt “hội viên gương mẫu”...

5 năm qua (2014-2019), toàn Hội đóng góp gần 116,2 triệu đồng gây quỹ “Mái ấm đồng đội”; đóng góp quỹ Hội gần 170 triệu đồng. Số tiền này chi cho các hoạt động nghĩa tình đồng đội, trợ giúp hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Một số cơ sở và hội viên còn tích cực vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp xây nhà nghĩa tình đồng đội cho CCB và gia đình chính sách khó khăn về nhà ở. Riêng năm 2018-2019, đã xây 227 căn, trị giá gần 12.4 tỷ đồng.

Điểm nổi bật trong giai đoạn này là không có tổ chức cơ sở Hội yếu kém, số hội viên CCB gương mẫu tăng lên. Từ phong trào thi đua đã tạo động lực thúc đẩy 2 cấp hội thực hiện tốt nhiệm vụ đặt ra đối với công tác hội và thực hiện nhiệm vụ chính trị từng cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Võ Văn Lùng - Phó chủ tịch Thường trực Hội CCB tỉnh lưu ý:

- Trong từng năm, từng giai đoạn thi đua cần có mục tiêu thiết thực, cụ thể, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội và của cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới toàn diện, sáng tạo trong tổ chức phong trào thi đua cả về nội dung và hình thức.

Xuân Tươi