Mô hình mạ khay của gia đình CCB Nguyễn Ngọc Bích, ở thôn 8, xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn.

Hội CCB huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019.

Sáu tháng đầu năm 2019, các cấp Hội CCB trên địa bàn huyện kết nạp được 56 hội viên mới, nâng tổng số hội viên của Hội lên 13.439 hội viên tham gia sinh hoạt ở 42 cơ sở Hội.

Các cấp Hội luôn duy trì đoàn kết tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, tuyên truyền các ngày kỷ niệm lớn của quê hương đất nước, tham gia viết bài tìm hiểu 990 năm danh xưng Thanh Hóa. Thường xuyên tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên và nhân dân thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, giúp nhau phát triển kinh tế; phối hợp với các ngành chức năng địa phương tạo điều kiện giúp đỡ về giống, vốn, kỹ thuật, chuyển đổi cây trồng vật nuôi và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh.

Tiêu biểu như CCB Nguyễn Hữu Thuyết, xã Thọ Sơn đầu tư phát triển trang trại chăn nuôi bò; doanh nghiệp kinh doanh gỗ mỹ nghệ của CCB Lê Xuân Nam, xã Thọ Vực; trang trại chăn nuôi tổng hợp của CCB Đỗ Văn Rây, xã Đồng Tiến; trang trại chăn nuôi tổng hợp của CCB Khương Sĩ Thuận, xã Dân Quyền...

Ngoài ra, Hội CCB huyện còn phối hợp xây dựng được các mô hình “Dân vận khéo”. Các mô hình “5 không, 3 sạch”, “Tổ tự quản”, “Đoạn đường tự quản’’; “Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu”, làm tốt công tác vệ sinh môi trường...

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, kiến nghị giải quyết một số vấn đề còn hạn chế và nêu ra các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2019 như: Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho cán bộ, hội viên; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; động viên cán bộ, hội viên tích cực tham gia lao động sản xuất, phát triển nhiều mô hình kinh tế giỏi...

Phương Thúy