Đọc lại một bài viết trên trang Bạn đọc - Báo CCB Việt Nam, số gần đây, tôi thấy có bài “Vẫn còn nhiều chi hội chưa mua Báo CCB Việt Nam” tôi thấy hơi buồn. Chúng mình là Bộ đội Cụ Hồ, rời quân ngũ rồi, bây giờ về với làng quê, có Hội để sinh hoạt. Trong các buổi sinh hoạt đó mà thiếu Báo CCB Việt Nam để đọc thì đúng là buồn thật. Thực tế cho thấy, nói đến mua Báo CCB Việt Nam, thì có CCB bảo tiền mua báo ở đâu? Xin thưa rằng, tiền Hội phí hằng tháng hội viên đóng 2.000 đồng, tính ra một năm hết 24.000 đồng, chi hội cơ sở được giữ 50% dùng để mua báo, còn 50% nộp lên trên. Nghĩa là về nguyên tắc thì chi hội nào cũng có tối thiểu mỗi hội viên 24.000 đồng để mua Báo CCB Việt Nam. Số tiền đó nhân lên với số hội viên của chi hội sẽ là không nhỏ, đủ để mua các ấn phẩm của Báo CCB Việt Nam.
Các đồng chí cũng biết, Báo CCB Việt Nam phát hành cả nước, là tiếng nói của Hội CCB Việt Nam, tuyên truyền chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước, Điều lệ hội, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của CCB, cũng như tuyên truyền các gương làm kinh tế giỏi, những kinh nghiệm hay trong công tác hội… Nhất là báo đưa những tấm gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt có tác dụng động viên, khuyến khích CCB chúng ta phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ. Hay như chuyên mục “Xóa đói giảm nghèo” thật là thiết thực với những người lính rời quân ngũ về địa phương lo làm ăn phát triển kinh tế gia đình không chỉ với chúng mình, mà cả với anh em sắp về; hay như trang “Sức khỏe và đời sống” có nhiều thông tin bổ ích hướng dẫn CCB chúng ta tự chữa bệnh; tự trồng vườn thuốc tại nhà; rèn luyện phòng bệnh để sống khoẻ, sống vui, sống có ích...
Chỉ tính riêng CCB Hà Nội có tới 25.000 CCB, không biết bao nhiêu người mua Báo CCB Việt Nam? Bao nhiêu người đọc Báo CCB Việt Nam. Chưa có con số điều tra cụ thể, nhưng tôi tin là rất ít. Đương nhiên Báo CCB Việt Nam phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng cả về nội dung và hình thức. Nhưng tôi nghĩ, trước mắt mỗi Chi hội CCB hãy đặt mua một số Báo CCB Việt Nam; rồi tiến tới các hội viên mua thì rất tốt cho tờ báo của Hội ta có điều kiện tiếp tục đổi mới, tăng trang, tăng kỳ, tăng nội dung…
Nguyễn Tiến An