Thôn tiếp giáp với 3 xã trong huyện và 3 thôn trong xã, do đó tệ nạn xã hội của các khu dân cư lân cận như: cờ bạc, số đề, nghiện hút, buôn bán, tàng trữ ma tuý trộm cắp, đánh nhau thường xuyên xảy ra là ảnh hưởng rất nhiều đến địa bàn của thôn.
Trước tình hình phức tạp như vậy, chi hội CCB không khỏi băn khoăn, lo lắng. Thực hiện phong trào thi đua: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và phong trào: “Xây dựng địa bàn không có tệ nạn xã hội”, chi hội trưởng Khương Xuân Dũng đã đề xuất và bàn bạc với anh em trong chi hội một mô hình tự quản do chi hội CCB chủ chì kết hợp với các đoàn thể và công an viên để giữ gìn trật tự an ninh chung, đó là: Chia địa bàn của thôn ra làm 4 cụm, mỗi cụm có một đồng chí hội viên CCB có trách nhiệm và được nhân dân tín nhiệm là cụm trưởng. Cụ thể: Cụm 1 do đ/c Trình Công Tiếp; cụm 2 do đ/c Trần Thị Ngoãn; cụm 3 do đ/c Cù Xuân Hoàn; cụm 4 do đ/c Trần Sĩ Minh. Các đ/c cụm trưởng luôn theo dõi, hoà giải, tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân của cụm mình phụ trách thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; hàng tháng phản ảnh tình hình với đ/c chi hội trưởng; hàng quý có sơ kết rút kinh nghiệm. Đối với hội viên CCB, 100% hội viên trong chi hội viết bản đăng ký thực hiện tốt phong trào thi đua “CCB gương mẫu”; “Gia đình CCB văn hoá” do TƯ Hội CCB Việt Nam và các phong trào thi đua yêu nước của địa phương phát động. Nhờ vậy những năm gần đây, trong thôn không có ai vi phạm pháp luật, không có ai mắc tệ nạn xã hội như: Nghiện hút, vận chuyển, mua bán, tàng trữ chất ma tuý, không mê tín dị đoan, không cờ bạc, số đề, không trộm cắp, không uống rượu bê tha, không tung tin đồn nhảm.... Toàn dân trong thôn sống thân mật chan hoà, đoàn kết, mọi người đều tu chí làm ăn, thực hiện tốt nếp sống văn hoá trong việc cưới, việc tang; thanh niên đến tuổi hoàn thành tốt nghĩa vụ quân sự và các phong trào văn hoá, thể thao trong thôn được nâng lên.

CTH