Hội CCBVN phường Lê Lợi (TP Quy Nhơn, Bình Định), đã thành lập mô hình “Cụm an toàn liên cơ quan”, gồm các cơ quan, đơn vị đóng chân trên địa bàn và các cơ quan, các đơn vị của phường, tạo thành sức mạnh tổng hợp trong phường, chống các loại tội phạm, góp phần cùng địa phương, xóa tụ điểm phúc tạp, giữ vững an ninh – chính trị, trật tự - an toàn xã hội

Thái Nam