Những năm đầu trở về đời thường, hai vợ chồng lo nuôi dưỡng mẹ già trên 70 tuổi và ba con nhỏ, đời sống gia đình gặp không ít khó khăn. Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, anh đi tìm hiểu cách làm ăn của người làm kinh tế có thu nhập cao để học tập và làm theo. Anh bàn với vợ, mạnh dạn đưa giống ngô mới vào sản xuất, thu hoặc được hơn 6 tấn ngô hạt, lại trồng xen đây đỗ tương, sau khi thu hoạch ngô, trồng thêm vụ lạc, vừa cải tạo đất, vừa tăng thu nhập. còn mua bò sinh sản về nuôi, có lúc đàn bò phát triển trên 10 con; mỗi năm nuôi 4-5 con bò gầy vỗ béo nhốt chuồng, nuôi 8-10 con lợn thịt, hơn 100 con gà, vịt. Ngoài ra, còn khai phá trồng được trên 200 cây mận Tam Hoa, chăm sóc 1.500 cây thông. Nhờ thực hiện cách làm ăn mới, đưa tiến bộ KHKT vào sản xuất và chăn nuôi đạt năng suất cao, nên cuộc sống của gia đình đã khá giả.

Bài và ảnh: NÔNG VĂN MẬU