Anh là người con của dân tộc Mạ, tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1960, đến năm 1990 về hưu. Năm 1991 được bầu làm Bí thư Đảng ủy xã Lộc Phú, năm 2004 nghỉ công tác thì năm 2007 lại được bầu làm bí thư chi bộ, dân bản bầu làm già làng, và kiêm luôn cả nhiệm vụ chi hội trưởng CCB.

Là người sớm đi theo Đảng làm cách mạng, được tôi luyện trong cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc, hiểu rõ cái giá của cuộc sống hòa bình hôm nay, nên anh luôn làm và động viên con cháu làm theo lời Đảng dạy, luôn phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Anh tâm sự: “Mình là cán bộ, mình phải xóa cái nghèo cho giỏi”.

Nghĩ vậy, anh trồng 1 ha cà phê, 5 sào chè, mạnh dạn áp dụng KH-KT, tận dụng tối đa diện tích, và thời gian canh tác để chăn nuôi gia súc gia cầm, mỗi năm anh thu gần 100 triệu đồng, bảo đảm ổn định cuộc sống và sinh hoạt của 5 người trong gia đình, trong đó có 3 con đang đi học. Phần tiết kiệm được anh cho bà con trong thôn, bản mượn để phát triển sản xuất.

Mọi việc làm của anh và gia đình mang lại hiệu quả thiết thực, được mọi người dân ở địa phương và hội viên cảm phục và nêu gương học tập.

Bài và ảnh: Nguyễn Mạnh Hồi