Hơn hai năm trước, anh tự lên bưu điện tỉnh đặt mua báo CCB Việt Nam cho mình và anh em. Mỗi khi họp chi hội, anh đem những bài báo hay đọc cho mọi người nghe và vận động ai cũng nên mua. Anh thường nói: "Mình là CCB, không thích báo CCB Việt Nam thì thích báo nào. Cuộc thi viết "Sáng danh truyền thống Bộ đội Cụ Hồ", những chuyện chiến đấu ngày xưa và những kỷ niệm sâu sắc của đời lính, đọc nó xúc động lắm! Rồi những tấm gương đồng đội vượt khó làm giầu, thương yêu đùm bọc giúp đỡ nhau nữa chứ! Cứ nhìn vào tờ báo là thấy CCB trên cả nước đang sống ra sao!".

Vừa qua ấp Sóc Thái được trên công nhận là "Ấp văn hóa", trong đó có công sức của Chi hội CCB, đặc biệt là của anh Huỳnh Văn Viết - người đã vực dậy phong trào đọc và làm theo báo CCB ở đây.

NGUYỄN HỮU TẦM