Hội CCB các cấp đã phối hợp chuyển khối lượng lớn nguồn vồn tín dụng ưu đãi cho đối tượng hộ CCB nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Tính đến tháng 12-2010, toàn Tỉnh hội có 580 tổ vay vốn do hội viên CCB làm tổ trưởng, đã tín chấp cho 18.834 hộ vay, với tổng dư nợ 239.306.000.000 đồng; trong đó vốn hộ nghèo 89.837.000.000 đồng; vốn giải quyết việc làm 8.471.000.000 đồng; vốn học sinh sinh viên 125.172.000.000 đồng; vốn xuất khẩu lao động 754.000.000 đồng; vốn nước sạch, vệ sinh môi trường 13.926.000.000 đồng; vốn xây dựng nhà ở 1.146.000.000 đồng. Nhờ đó, sản xuất phát triển, đời sống hội viên được nâng lên rõ rệt, các cấp Hội và hội viên càng có điều kiện tham gia tích cực trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội ở địa phương, như đã ủng hộ “quỹ vì người nghèo” số tiền là 161.000.000 đồng; “quỹ đền ơn đáp nghĩa” 276.000.000 đồng; “quỹ khuyến học” 217.065.000 đồng; thăm hỏi 5.789 lượt cán bộ, hội viên ốm với tổng số tiền 141.629.000 đồng và viếng 1.250 hội viên qua đời, số tiền là 183.268.000 đồng. Với hội viên có hoàn cảnh khó khăn, Hội cũng luôn gần gũi, giúp đỡ. Chỉ tính riêng năm 2010, toàn Hội đã tặng quà cho 286 hội viên số tiền 62.192.000 đồng; tặng quà cho hội viên là thương binh, hội viên bị nhiễm chất độc da cam/đi-ô-xin nhân ngày TBLS là 760 người với số tiền 50.450.000 đồng.

Tạo vốn, lại hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng của Hội CCB tỉnh Thái Bình đã giúp cán bộ, hội viên mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phấn khởi trong các hoạt động, góp phần xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh.

ĐOÀN DUY TUYÊN